VILLKOR

Villkoren i detta avtal ("Villkoren") styr förhållandet mellan dig och Pragmatic Play (hädanefter "Pragmatic Play" eller "vi") med avseende på Pragmatic Play-spel, webbplatser och relaterade tjänster ("Tjänsten"). Användningen av tjänsten regleras också av Pragmatic Plays sekretesspolicy, som är inkorporerad i dessa användarvillkor och anses vara en integrerad del av dessa användarvillkor.

Innan du besöker webbplatsen eller använder tjänsten, inklusive surfar på någon Pragmatic Play-webbplats eller kommer åt spelet, måste du godkänna dessa användarvillkor och sekretesspolicyn. Genom att använda tjänsten intygar du att du är 18 år gammal (eller myndig att spela i det land där du bor, om detta nummer är högre) och att du förstår och accepterar dessa användarvillkor. Om du får åtkomst till tjänsten från en webbplats för socialt nätverk som Facebook, måste du följa dess användarvillkor och dessa användarvillkor.

Genom att installera, använda tjänsten eller på annat sätt komma åt tjänsten accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen besök inte webbplatsen eller på annat sätt använd tjänsten. För att undvika tvivel är användningen av tjänsten ogiltigt om det är förbjudet enligt lokal lag.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor och dess sekretesspolicy när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på Pragmatic Play-tjänsten. Kunden anses ha accepterat sådana ändringar genom att fortsätta använda Tjänsten. Om du vid något tillfälle inte accepterar någon del av våra användarvillkor, integritetspolicy eller någon annan policy som Pragmatic Play från tid till annan kan fastställa regler eller uppförandekoder för din användning av tjänsterna, har din rätt att använda tjänsten kommer omedelbart att avslutas och du måste omedelbart sluta använda tjänsten.

LICENS

1.1 Beviljande av licens och begränsningar

I enlighet med villkoren i avtalet och din fortsatta efterlevnad av dessa användarvillkor och andra tillämpliga Pragmatic Play-policyer, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-licenserbar, återkallbar begränsad användningsrätt, med förbehåll för begränsningarna nedan , för att komma åt och använda Tjänsten för dina egna icke-kommersiella underhållningsändamål. Du samtycker till att inte använda tjänsten för något annat ändamål.

Följande begränsningar gäller för användningen av tjänsten:

Du får inte använda tjänsten om du är under 18 år (eller laglig ålder för spel i det land där du bor, om högre). Begränsa användningen av tjänsten av minderåriga och förhindra tillgång till barn under 18 år (eller den lagliga spelåldern i ditt hemland, om detta antal är högre). Du accepterar fullt ansvar för obehörig användning av minderåriga.

Du får inte använda tjänsten om du tidigare har tagits bort från Pragmatic Play eller om du tidigare har blivit blockerad från att spela några Pragmatic Play-spel.

Du får endast använda tjänsten för icke-kommersiella ändamål. Du får inte använda tjänsten för att marknadsföra, begära eller överföra några kommersiella annonser, inklusive kedjebrev, skräppost eller upprepade meddelanden till någon. Du får inte använda tjänsten eller någon del därav (inklusive men inte begränsat till någon bild, grafik, titel) med något annat spel, produkt, tjänst eller programvara utan uttryckligt skriftligt medgivande från Pragmatic Play.

Som ett villkor för att använda tjänsten garanterar och förbinder du dig till Pragmatic Play att du inte kommer att använda tjänsten för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda tjänsten på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsten eller störa någon annan parts användning av tjänsten. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt eller tillhandahålls genom Tjänsten. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Tjänsten, servrarna som Tjänsten lagras på eller servrar, datorer eller databaser som är anslutna till Tjänsten. I händelse av överträdelse av denna bestämmelse kommer vi att rapportera alla sådana överträdelser till lämpliga brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I samband med en sådan överträdelse upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

Användning av tjänsten i strid med dessa licensbegränsningar är strängt förbjuden och kan resultera i omedelbart återkallande av den begränsade användningsrätten och det juridiska ansvaret enligt lagen. Du samtycker till att du under inga omständigheter kommer att:

Delta i aktiviteter som Pragmatic Play anser inte överensstämma med andan eller syftet med Tjänsten, eller missbruka Pragmatic Plays supporttjänster.

Använd exploateringar, automatiseringsprogramvara, bots, hackare, mods eller någon otillåten programvara från tredje part utformad för att modifiera eller störa tjänsten eller något Pragmatic Play-spel utan uttryckligt skriftligt medgivande.

Störa, överbelasta eller hjälpa till med avbrott eller överbelastning av någon dator eller server ("Server") som används för att tillhandahålla eller stödja tjänsten eller någon Pragmatic Play-spelmiljö.

Organisera, bistå eller delta i någon typ av attack, inklusive men inte begränsat till spridning av virus, överbelastningsattacker på tjänsten eller andra försök att störa tjänsten eller någon annans användning eller åtnjutande av tjänsten.

Försök att få obehörig åtkomst till tjänsten, servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten på något annat sätt än genom gränssnittet som tillhandahålls av Pragmatic Play.

Lägg upp allt material som är kränkande, hotande, obscent, ärekränkande, ärekränkande eller rasmässigt, sexuellt, religiöst eller på annat sätt stötande eller stötande.

Trakassera, missbruka eller skada, eller rekommendera eller uppmuntra trakasserier, missbruk eller skada av en annan person eller grupp, inklusive Pragmatic Play-anställda, inklusive kundtjänstrepresentanter.

Gör tillgängligt via tjänsten material eller information som bryter mot upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter, integritetsskydd, publicitet eller andra rättigheter för individer eller enheter, eller utger sig för att vara en annan person, inklusive men inte begränsat till en anställd på Pragmatic Play.

Försök att bakåtkonstruera, dekompilera eller på annat sätt försöka härleda källkoden för någon programvara eller annan källkod för immateriell egendom som används

Få information från tjänsten eller något Pragmatic Play-spel med någon metod som inte uttryckligen tillåts av Pragmatic Play.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att undersöka beteenden som den anser strida mot uppförandekoden eller på annat sätt utanför avsikten eller andan i dessa användarvillkor eller tjänsten. Pragmatic Play förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som ett resultat, vilket kan innefatta att helt eller delvis förbjuda användningen av tjänsten.

1.2 Avstängning och uppsägning av konto och tjänst

Utan att begränsa några andra åtgärder kan Pragmatic Play begränsa, stänga av, avsluta, ändra eller ta bort konton eller åtkomst till vår tjänst eller delar därav om du bryter mot (eller Pragmatic Play misstänker att du bryter mot) något av dessa användarvillkor, eller faktiskt eller misstänkt olagligt eller felaktig användning av tjänsten, utan att meddela dig .

Utan att begränsa våra andra rättsliga åtgärder kan vi begränsa, stänga av eller avsluta Tjänsten, neka åtkomst till våra spel och webbplatser och deras innehåll, tjänster och verktyg, försena eller ta bort värdinnehåll och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att förhindra användare från att komma åt Tjänsten om vi anser att de utgör en risk eller potentiella juridiska skulder som bryter mot tredje parts immateriella rättigheter, eller agerar mot bokstaven eller andan i våra villkor eller policyer.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla och/eller stödja Tjänsten eller ett visst spel eller en del av Tjänsten, i vilket fall din rätt att använda Tjänsten eller en del därav automatiskt upphör. I sådana fall, och för att undvika tvivel, kommer Pragmatic Play inte att behöva betala några återbetalningar, förmåner eller annan ersättning till Användare i samband med sådana avslutade tjänster.

ÄGANDERÄTT

2.1 Immateriella rättigheter

Alla rättigheter, titlar och andra intressen i tjänsten (inklusive utan begränsning webbdesign, text, grafik, fotografier, spel, titlar, datorkod, teman, objekt, märken, varumärken, berättelser, dialog, slogans, koncept, konstverk, animationer , ljud , musikaliska kompositioner, audiovisuella effekter, funktionssätt, moraliska rättigheter, dokumentation, chattranskriptioner i spelet, karaktärsprofilinformation, källkoder, programvara och andra äganderätter) ägs av eller licensieras till Pragmatic Play. Vi förbehåller oss alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till, alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter i dess spel och tjänst. Du förstår att du inte får reproducera Tjänsten eller någon del av den i någon form utan uttryckligt skriftligt medgivande från Pragmatic Play. I den mån något material kan laddas ner eller skrivas ut får sådant material laddas ner till endast en persondator och papperskopior får endast skrivas ut för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk. Användning av tjänsten ger dig inte under några omständigheter rättigheter till några immateriella rättigheter som ägs av någon tredje part. Inga rättigheter beviljas att använda eller reproducera handelsnamn, varumärken eller logotyper såvida det inte uttryckligen tillåts skriftligen av ägaren av sådana rättigheter. Varje överträdelse av detta krav som vi blir medvetna om kommer att meddelas inom rimlig tid till relevant ägare av immateriella rättigheter för lämpliga åtgärder och verkställighet.

2.2 Användarinnehåll

"Användarinnehåll" avser all kommunikation, bilder, ljud och allt material, information och data som du laddar upp eller överför via Pragmatic Play-klienten eller tjänsten, eller som andra användare laddar upp eller överför, inklusive utan begränsning chatttext. Genom att skicka eller överföra användarinnehåll medan du använder tjänsten bekräftar, representerar och garanterar du att sådan inlämning är (a) korrekt och icke-konfidentiell; (b) inte bryter mot några lagar, avtalsbegränsningar eller andra rättigheter för tredje part och att du har tillstånd från tredje part vars personliga information eller immateriella rättigheter äventyras av Användarinnehållet; (c) fri från virus, adware, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod; och (d) du bekräftar och samtycker till att Pragmatic Play kommer att behandla din personliga information som finns i sådant innehåll när som helst i enlighet med dess sekretesspolicy.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, granska, övervaka, neka, redigera, ta bort, blockera åtkomst till något användarinnehåll (inklusive men inte begränsat till användarinnehåll) utan förvarning av någon anledning eller utan anledning.

ANVÄNDARINNEHÅLL

3.1 Screening av innehåll

Pragmatic Play ansvarar inte för beteendet hos användaren som skickat in användarinnehåll och ansvarar inte för att övervaka tjänsten för olämpligt innehåll eller beteende. Vi kan inte förhandsgranska eller övervaka allt användarinnehåll. Användning av tjänsten sker på egen risk. Genom att använda tjänsten kan du exponeras för användarinnehåll som är stötande, stötande eller på annat sätt strider mot dina förväntningar. Kunden ansvarar för alla risker relaterade till användningen av Användarinnehåll tillgängligt i samband med Tjänsten. Våra agenter eller tekniker kan, efter eget gottfinnande, övervaka och/eller registrera dina interaktioner med tjänsten eller kommunikation (inklusive men inte begränsat till chatttext) när du använder tjänsten.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du härmed oåterkalleligt till sådan spårning och inspelning. Du förstår och samtycker till att du inte har några förväntningar på integritet med avseende på överföring av användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till chatttext eller röstkommunikation.

Om Pragmatic Play när som helst efter eget gottfinnande bestämmer sig för att övervaka Tjänsten, tar inte Pragmatic Play ansvar för användarinnehåll och är inte skyldigt att ändra eller ta bort olämpligt användarinnehåll. Vi har rätten, men inte skyldigheten, att efter eget gottfinnande redigera, vägra att publicera eller ta bort användarinnehåll.

3.2 Information som används av andra medlemmar av tjänsten

Tjänsten kan innehålla olika forum, bloggar och chattfunktioner där du kan lägga upp användarinnehåll, inklusive dina observationer och kommentarer om specifika ämnen. Pragmatic Play kan inte garantera att andra medlemmar inte kommer att använda de idéer och information du delar. Därför, om du har en idé eller information som du vill hålla konfidentiell och/eller inte vill att andra ska använda, vänligen lämna inte in den till Tjänsten. Pragmatic Play är inte skyldigt att utvärdera, använda eller ersätta några idéer eller information du kan skicka.

Du är ensam ansvarig för den information du skickar till, genom eller i samband med Tjänsten och som du lämnar till andra. Pragmatic Play kan avvisa, vägra att publicera eller ta bort något användarinnehåll av någon anledning eller utan anledning, inklusive men inte begränsat till användarinnehåll som, efter Pragmatic Plays eget gottfinnande, bryter mot dessa användarvillkor.

3.3 Licens

Du ger härmed Pragmatic Play en oåterkallelig, evig, överlåtbar, fullt betald, royaltyfri världsomspännande licens (inklusive rätten att underlicensiera och överlåta till tredje part) och rätten att kopiera, reproducera, reparera, anpassa, modifiera, skapa härledda verk , tillverka, kommersialisera, publicera, distribuera, sälja, licensiera, underlicensiera, överföra, hyra ut, sända, offentligt utföra eller tillhandahålla elektronisk tillgång till, kommunicera till allmänheten via telekommunikation, visa, lägga in i datorns minne och använda och träna på något sätt Ditt användarinnehåll och alla modifierade och härledda verk i samband med tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive marknadsföring och säljfrämjande av Tjänsten. Du ger också Pragmatic Play rätten att tillåta andra att utöva någon av de rättigheter som tilldelats Pragmatic Play enligt dessa användarvillkor. Du ger härmed Pragmatic Play rätten att använda ditt namn, din bild och annan information eller material som finns i användarinnehåll och eventuellt användarinnehåll i enlighet med vår sekretesspolicy. Förutom när det är förbjudet enligt lag avsäger du dig all äganderätt och/eller moraliska rättigheter du kan ha i ditt användarinnehåll, oavsett om ditt användarinnehåll har modifierats på något sätt. Pragmatic Play gör inte anspråk på några äganderätter till användarinnehåll, och ingenting i dessa användarvillkor är avsett att begränsa de rättigheter du kan behöva förlita dig på för att komma åt och utnyttja användarinnehåll. Pragmatic Play har ingen skyldighet att övervaka eller kontrollera användarinnehåll eller dina immateriella rättigheter relaterade till användarinnehåll.

3.4 Användarinteraktion

Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av Tjänsten och andra parter som du interagerar med genom Tjänsten och/eller Pragmatic Play-spel. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att delta på något sätt i dessa tvister. Du kommer att samarbeta fullt ut med Pragmatic Play för att undersöka alla misstänkta olagliga, bedrägliga eller olämpliga aktiviteter.

Om du har en tvist med en eller flera användare befriar du oss (och våra tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) från alla anspråk och skador (faktiska och följdrelaterade), kända och okända, som uppstår ur eller i på något sätt som har samband med sådana tvister.

UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN

Du förstår att tjänsten är en tjänst under utveckling. Pragmatic Play kan kräva att du accepterar uppdateringar av tjänsten och Pragmatic Play-spelen. Du bekräftar och godkänner att Pragmatic Play kan uppdatera Tjänsten utan att meddela dig. Du kan behöva uppdatera programvara från tredje part då och då för att få tjänsten och spela Pragmatic Play-spelen.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

Utan att begränsa Pragmatic Plays ansvar enligt avsnitt 6 nedan, tillhandahålls tjänsten "i befintligt skick" och "som tillgänglig" för användaren utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, särskilt syfte , titel, icke-intrång och säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål Pragmatic Play garanterar inte att du kommer att kunna komma åt Tjänsten eller komma åt den vid de tider eller platser du väljer; att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; att defekter korrigeras; eller att spelet eller tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

ANSVARSBEGRÄNSNING, EXKLUSIV GODTGÖRELSE OCH ERSÄTTNING

Pragmatic Play ska inte hållas ansvarigt gentemot dig för några indirekta, oförutsedda, följdskador, speciella, bestraffande eller andra liknande skador, inklusive men inte begränsat till förlorade intäkter, förlorade vinster, data eller affärsavbrott eller andra immateriella förluster (hur sådana förluster än kvalificerar sig); som härrör från eller på något sätt relaterat till dessa användarvillkor eller själva tjänsten, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd eller annan juridisk teori, och om Pragmatic Play har informerats om möjligheten till sådana skador. Pragmatic Play kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig för mer än det belopp som du har betalat till Pragmatic Play enligt dessa användarvillkor under de sex månaderna före det datum då du gör ett krav. Du bekräftar och samtycker till att om du inte har betalat något till Pragmatic Play under den perioden, är din enda gottgörelse (och Pragmatic Plays enda ansvar) för eventuella tvister med Pragmatic Play att sluta använda tjänsten.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller andra begränsningar av vissa garantier eller undantag från ansvar för vissa typer av skador. Följaktligen kanske vissa av ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller dig. I den mån Pragmatic Play inte, enligt tillämplig lag, kan frånsäga sig någon garanti eller begränsa dess ansvar häri, ska omfattningen av sådan garanti och omfattningen av Pragmatic Plays ansvar vara det minimum som tillåts enligt sådan tillämplig lag. I synnerhet, ingenting i dessa användarvillkor påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter eller utesluter eller begränsar ansvar för dödsfall eller personskada till följd av Pragmatic Plays försumlighet eller bedrägeri.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Pragmatic Play oskadligt från och mot alla anspråk, skador eller andra förluster, inklusive rimliga advokatarvoden, som åberopats av en tredje part till följd av eller som ett resultat av din användning av tjänsten eller din brott mot dessa användarvillkor, förutom att ovanstående ska gälla om intrånget inte orsakas av ditt uppsåtliga eller oaktsamma beteende.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Pragmatic Play-webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). De Länkade Webbplatserna kontrolleras inte av Pragmatic Play och Pragmatic Play ansvarar inte för innehållet på någon Länkad Webbplats, inklusive men inte begränsat till någon länk som finns på en Länkad Webbplats eller några ändringar eller uppdateringar av en Länkad Webbplats. Pragmatic Play ansvarar inte för någon webbsändning eller annan överföring som tas emot från någon länkad webbplats. Pragmatic Play tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte att Pragmatic Play stöder webbplatsen eller någon koppling till dess operatörer. Du förstår att Pragmatic Play inte kan hållas ansvarigt för innehållet på någon länkad webbplats eller några konsekvenser som uppstår av ditt besök på en sådan webbplats, och du bekräftar att sådan åtkomst eller användning av någon länkad webbplats sker efter eget gottfinnande, eget gottfinnande och ansvar.

8. TVISTLÖSNING OCH LAGEN

Om några meningsskiljaktigheter uppstår mellan dig och Pragmatic Play rekommenderar vi att du först kontaktar oss direkt. Dessa användarvillkor och alla tvister som uppstår till följd av eller relaterade till dem eller sekretesspraxis eller tjänsten ska i alla avseenden regleras av Maltas lagar, utan hänsyn till lagkonfliktregler.

9. AVSKÄRBARHET

Du och Pragmatic Play är överens om att om någon del av dessa användarvillkor eller integritetspolicyn för Pragmatic Play befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa helt eller delvis av någon domstol med behörig jurisdiktion, ska en sådan bestämmelse vara ineffektiv enbart med avseende på sådan jurisdiktion till omfattningen av ett sådant konstaterande av ogiltighet eller omöjlighet att verkställa utan att påverka deras giltighet eller verkställbarhet, på något annat sätt eller jurisdiktion och utan att påverka de återstående bestämmelserna i villkoren som ska förbli i full kraft och verkan.

10. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

10.1 Uppdrag

Pragmatic Play kan tilldela eller delegera dessa användarvillkor och/eller Pragmatic Plays sekretesspolicy helt eller delvis till någon person eller enhet när som helst utan ditt samtycke. Du får inte tilldela eller överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt användarvillkoren eller sekretesspolicyn utan föregående skriftligt medgivande från Pragmatic Play, och alla obehöriga tilldelningar och överföringar kommer att vara ineffektiva.

10.2 Hela avtalet

Dessa användarvillkor och tilläggspolicyerna och alla dokument som uttryckligen ingår häri genom referens (inklusive Pragmatic Plays sekretesspolicy) innehåller hela överenskommelsen mellan dig och Pragmatic Play och ersätter alla tidigare synpunkter från parterna med avseende på detta ämne, oavsett om det är elektroniskt , muntlig eller skriftlig, eller en åsikt baserad på etablerad sedvänja, praxis eller prejudikat, mellan dig och oss angående tjänsten.

10.3 Inget avstående

Pragmatic Plays underlåtenhet att kräva eller genomdriva strikt efterlevnad av någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller Pragmatic Plays sekretesspolicy, eller underlåtenhet att utöva några rättigheter som utövas i enlighet med dessa, ska inte tolkas som ett avstående eller avstående från Pragmatic Plays rätt att försvara eller åberopa någon sådan bestämmelse eller rättighet i det eller något annat fall.

Pragmatic Plays uttryckliga avstående från någon bestämmelse, villkor eller krav i dessa användarvillkor eller Pragmatic Plays sekretesspolicy ska inte utgöra ett avstående från någon framtida skyldighet att följa sådana villkor, villkor eller krav.

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, ska ingen representation, uttalande, samtycke, avstående eller annan handling eller underlåtenhet från Pragmatic Play anses vara en ändring av dessa användarvillkor eller juridiskt bindande såvida de inte är fysiskt dokumenterade och undertecknade av både dig och en utsedd officiell representant för Pragmatic Play.

10.4 Meddelanden

Vi kan komma att meddela dig om ärenden genom tillkännagivanden på www.pragmaticplay.com-webbplatsen, eller genom något annat kommunikationsmedel, vars kontaktinformation du har lämnat till oss. Alla meddelanden som du lämnar måste tillhandahållas i enlighet med dessa användarvillkor eller Pragmatic Plays sekretesspolicy och måste adresseras skriftligen till: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Alla meddelanden du ger utan att följa kraven i detta avsnitt kommer inte att ha någon rättslig verkan.

10.5 Rimliga åtgärder

Du förstår att Pragmatic Plays rättigheter och skyldigheter som beviljats ​​enligt dessa användarvillkor är exklusiva, oersättliga och förlusten därav skulle irreparabelt skada Pragmatic Play och inte kan kompenseras enbart genom skadestånd, så att Pragmatic Play har rätt till föreläggande eller annan rättvis lättnad (utan skyldighet att ställa några säkerheter eller bevis eller skadestånd), i händelse av ett brott eller förutsebart överträdelse.

Du avsäger dig oåterkalleligen alla rättigheter att söka föreläggande eller annan rimlig lättnad eller att föreskriva eller begränsa driften av tjänsten eller något Pragmatic Play-spel, användningen av reklam eller annat relaterat material, eller utnyttjandet av tjänsten eller något innehåll eller innehåll, eller annat material som används eller visas genom Tjänsten. Du måste gå med på att begränsa ditt krav till skadeståndsanspråk som begränsas i avsnitt 6 (om några).

10.6 Force Majeure

Pragmatic Play ska inte hållas ansvarigt för någon försening eller underlåtenhet att prestera på grund av orsaker utanför Pragmatic Plays rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till något fel som anges här på grund av oförutsedda omständigheter eller orsaker utanför Pragmatic Plays kontroll, såsom gudshandlingar, krig , terrorism, upplopp, embargo, civila eller militära regeringsåtgärder, brand, översvämning, olycka, strejk eller brist på transport, bränsle, energi, arbetskraft eller material.